Climatewall


Man skall omkring ett välisolerat hus kunna rita isoleringsskiktet (klimatskalet) runt hela huset utan att lyfta på pennan.

CLIMATEWALL – den moderna ytterväggen, tillsammans med de fördelar den ger, uppfyller detta krav. Klimatskalet kan ritas utan att lyfta pennan.

Vad gäller väggkonstruktionens täthet kan vi också konstatera att den och dess ingående byggnadsdetaljer ger konstruktionen en mycket god täthet.

Vårt homogena PIR-skal i väggarna säkerställer mycket god täthet. Infästningen av fönster och dörrar är inget undantag. Ner mot bottenplattan skumfogas utrymmet mellan bottenplattans cellplast och väggkonstruktionens PIR-isolering.
Trenden att marknadsföra energisnåla hus och att vara miljömedveten ligger i tiden. För att möta kundernas krav finns olika vägar att gå. Det vanligaste sättet är att mer och mer isolering gör att väggarna blir tjockare och tjockare. Kraftiga träreglar gör att konstruktionen blir tung och köldbryggor uppkommer där trä används. Runt fönster och dörrar samt vid bottenplattans ytterkant är ofta köldbryggorna/kallraset som störst.

CLIMATEWALL – den moderna ytterväggen, med sin unika patenterade uppbyggnad löser många av de problem den konventionella byggtekniken har.
Infästning av fönster och dörrar sker i den konventionella byggtekniken med en regelstomme runt fönsteröppning/dörröppning, som ger köldbryggor runt varje fönster och dörr (se värmekamerabilden till höger där blått är köldbrygga).

CLIMATEWALL fäster fönster/dörrar i det yttre skivmaterialet, som ger en köldbryggefri infästning.
Huvuddelen av väggens isolering består av PIR. Ett högeffektivt isoleringsmaterial. Väggens konstruktion garanterar att det inte blir några köldbryggor och blir dessutom en mycket tät konstruktion. Tjokleken på isoleringen kan hållas nere eftersom PIR har ett avsevärt bättre u-värde (isoleringsvärde) än konventionell isolering.
Flera hustillverkare använder cellplast (frigolit) som isolering i sina väggar. Eftersom den redan vid 80 grader börjar att smälta är brandspridningen i hus byggda med cellplast mycket stor.
PIR förhindrar brandspridning eftersom den inte smälter eller brinner. På bilden till höger ses PIR-isolering som man försökt få att brinna.
CLIMATEWALL - fördelar
Lätt konstruktion (cirka 1,2 ton lättare om huset är 1-plans och cirka 130 kvm)
Inga genomgående träreglar
PIR – högeffektiv isolering
Köldbryggefri infästning av fönster/dörrar
Ökad kantisolering av bottenplatta
Mycket tätt klimatskal
Brandsäker
Klicka här för att
läsa vidare och bli övertygad!
Climatewall
icon_facebook.png icon_twitter.png
Inga köldbryggor
Brandsäkerhet