VILLAN
Climatewall
Kontakta oss för mer information
den moderna ytterväggen
Telefon | 0522-63 45 00
Email | klimatvillan@yahoo.se
KLIMAT
VILLAN
Hem
Villavisning
Inspiration
Climatewall
Länkar
Kontakt
Climatewall
Trenden att marknadsföra energisnåla hus och att vara miljömedveten ligger i tiden. För att möta kundernas krav finns olika vägar att gå.
Det vanligaste sättet är att mer och mer isolering gör att väggarna blir tjockare och tjockare. Kraftiga träreglar gör att konstruktionen blir tung och köldbryggor uppkommer där trä används. Runt fönster och dörrar samt vid bottenplattans ytterkant är ofta köldbryggorna/kallraset som störst.
CLIMATEWALL – den moderna ytterväggen, med sin unika patenterade uppbyggnad löser många av de problem den konventionella byggtekniken har.
Inga köldbryggor
Infästning av fönster och dörrar sker i den konventionella byggtekniken med en regelstomme runt fönsteröppningen/ dörröppningen, som ger köldbryggor runt varje fönster och dörr (se värmekamerabilden till höger där blått är köldbrygga).
CLIMATEWALL fäster fönster/dörrar i det yttre skivmaterialet, som ger en köldbryggefri installation.
Brandsäkerhet
Huvuddelen av väggens isolering består av PIR. Ett högeffektivt isoleringsmaterial. Väggens konstruktion garanterar att det inte blir några köldbryggor och blir dessutom en mycket tät konstruktion. Tjockleken på isoleringen kan hållas nere eftersom PIR har ett avsevärt bättre u-värde (isoleringsvärde) än konventionell isolering.
Flera hustillverkare använder cellplast (frigolit) som isolering i sina väggar. Eftersom den redan vid 80 grader börjar förlora formen och smälter vid 100 grader är brandspridningen i hus byggda med cellplast mycket stor.
PIR förhindrar brandspridning eftersom den inte smälter eller brinner. På bilden till höger ses PIR-isolering som man försökt få att brinna.
CLIMATEWALL - fördelar
Lätt konstruktion (cirka 2,7 ton lättare om huset är 1-plans och cirka 130 kvm)
Inga genomgående träreglar
PIR – högeffektiv isolering
Köldbryggefri infästning av fönster/dörrar
Ökad kantisolering av bottenplatta
Mycket tätt klimatskal
Brandsäker
© Copyright 2014 Klimatvillan Sverige AB
Klicka här för att
läsa vidare och bli övertygad!
Klimatvillan Sverige AB
Skalbanksvägen 6 E
451 55 Uddevalla